Impressum

impressum

Garanties en herroepingsrecht

Behoudens uitputting van de voorraad, geschiedt levering gewoonlijk binnen 48 u na uw bestelling. Onze producten voldoen aan alle wettelijke eisen; indien producten genotifieerd dienen te worden, vindt u de betreffende notificatie bij de productpagina terug. Lees steeds de aanwijzingen op de verpakking en volg deze op. Foto’s en afbeeldingen zijn niet contractueel – de verhalen en getuigenissen bij de producten zijn illustratief. Toezichthoudende overheid voor voedingsmiddelen: FAVV (www.favvbe) . Ondernemingsnummer verkoper: BE 0675.690.617.

U kunt altijd gebruikmaken van uw wettelijk herroepingsrecht. De producten dienen ongeopend en ongebruikt te zijn. U dient binnen 14 dagen na levering te laten weten dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht door onderstaand herroepingsformulier in te vullen en aan ons terug te sturen. De kosten voor terugzending van de zendingen komen voor uw rekening.

Na ontvangst van uw herroepingsformulier en de teruggezonden producten, betalen wij u de aankoopprijs en de berekende verzendkosten terug binnen 14 dagen. U kunt -in plaats van uw wettelijk herroepingsrecht- ook gebruik maken van onze “niet tevreden? Geld terug!”-regeling. Download hier het herroepingsformulier.

U beschikt over 30 dagen na levering om hiervan gebruik te maken. Het volstaat om de betreffende producten op uw kosten aan ons terug te zenden (deze mogen geopend en/of gedeeltelijk verbruikt zijn). Na ontvangst van uw formulier en de teruggezonden producten betalen wij u binnen 30 dagen de aankoopprijs van de teruggezonden producten terug.

Geschenken

Als wij een geschenk bij een bestelling aanbieden, kunt u dat geschenk ook ontvangen zonder bestelling. Stuur ons daartoe een schriftelijke aanvraag per brief en sluit een cheque van € 7,= bij voor administratiekosten.

Privacybeleid

Privacybeleid Ons privacybeleid is erop gericht om de persoonsgegevens die wij van of over u ontvangen te gebruiken in overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving inzake privacy.

De verwerking van uw gegevens heeft als hoofddoel het beheer van onze voormalige, toekomstige en huidige klanten. Dit beheer omvat o.a. het aanbieden en de promotie van onze producten en diensten alsmede de uitvoering en afhandeling van uw bestelling(en) en contract(en) met ons. In het kader van ons klantenbeheer verzamelen en verwerken wij uiteraard de gegevens die u ons bij uw bestelling of aanvraag zelf heeft meegedeeld. Deze verwerking beheren wij zelf. Naast de gegevens die u ons zelf meedeelt, kunnen wij ook gegevens ontvangen van of doorgeven aan derden die onze partners zijn, ook voor direct marketing doeleinden.

Voor zover wij u zelf eigen commerciële mails sturen of Nieuwsbrieven, heeft u tevens steeds het recht om verzet uit te oefenen tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Als klant beschikt u over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens op basis van de Privacywet (de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Mits schriftelijke aanvraag en mits bewijs van identiteit kunnen wij u zonder kosten uw persoonsgegevens schriftelijk toesturen. U bezorgt ons een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, vergezeld van een recto-verso kopie van uw identiteitskaart. Indien uw gegevens volgens u onjuist, onvolledig of niet-pertinent zijn, kunt u ons ook steeds schriftelijk verzoeken om die te verbeteren.

Cookies

Wij gebruiken op onze website cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies: zo zijn er cookies die nodig zijn om onze website correct te laten werken, cookies om uw surfcomfort te verhogen zodat u bijv. niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, cookies die bepaalde informatie over u registreren voor statistische doeleinden of om u, op basis van de getoonde interesse op onze website, relevante aanbiedingen te doen, eventueel ook buiten onze website, en cookies van derden voor de inhoud en de werking van onze website te verbeteren (o.a. Google Analytics) of om onze banners op andere websites op te volgen en te optimaliseren.

Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en kunnen u als individu dus niet koppelen aan een naam en/of voornaam. Via het IP-adres wordt alleen uw computer of toestel herkend als de cookies erop geregistreerd zijn. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Uitleg over het aanpassen van de cookieinstellingen vindt u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet meer optimaal als u cookies uitschakelt.

Door onze website te gebruiken stemt u in met het gebruik van cookies overeenkomstig ons cookiebeleid.

Nieuwsbrieven

Als u heeft opgegeven dat u onze Nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kunt u ons op elk willekeurig ogenblik laten weten dat u deze voortaan niet meer wenst te ontvangen.

Veiligheid

Veiligheid Wij stellen alles in het werk om ons netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang. Zo waarborgen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van moderne en up-to-date technologieën om te verhinderen dat vertrouwelijke paswoorden en klantgegevens kunnen worden onderschept of gedecodeerd. Natuurlijk is ons interne netwerk ook naar hedendaags maatstaven correct beveiligd en niet rechtstreeks toegankelijk via het internet. Veiligheid is echter ook uw zaak:

  • Spring altijd voorzichtig om met paswoorden. Geef deze nooit aan iemand anders door, zelfs niet aan familieleden of collega’s. Verander ook regelmatig uw paswoord en zorg voor paswoorden die niet eenvoudig achterhaald kunnen worden.
  • Laat uw computer, telefoon of tablet niet onbeheerd achter wanneer u aangemeld bent op een applicatie die inlog met een paswoord vereist. Log uzelf eerst uit, sluit de applicatie of zet het apparaat uit.

Extra informatie

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid? U kunt altijd bij ons terecht voor bijkomende informatie, via eenvoudige schriftelijke aanvraag.